Liên thông dữ liệu khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ em

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được kết nối thí điểm với hệ thống thông tin quản lý ...
Các tin đã đưa ngày: