Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Trong những năm qua, Hội Khuyến học Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã không ngừng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài ...
Các tin đã đưa ngày: