Bế giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019

Ngày 20-9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II (Học viện Chính trị quốc gia Hồ ...
Các tin đã đưa ngày: