Thuận Bắc vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng đến thời điểm này, nhiều người dân ở huyện Thuận Bắc ...
Các tin đã đưa ngày: