Tổng kết Dự án “Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi gà” tại huyện Bác Ái

(NTO) Ngày 19 -11, tại xã Phước Đại, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí ...
Các tin đã đưa ngày: