“Ý Đảng, lòng dân” trong xây dựng nông thôn mới ở Phước Vinh

Thời gian qua, Đảng ủy xã Phước Vinh (Ninh Phước) đã tập trung lãnh đạo nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cán ...
Các tin đã đưa ngày: