Cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông

Thực hiện Kế hoạch Năm an toàn giao thông (ATGT) 2019 trên địa bàn tỉnh, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, ...
Các tin đã đưa ngày: