Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thời gian qua, công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) trên địa bàn tỉnh đã đạt được ...
Các tin đã đưa ngày: