Niềm vui trên thao trường

Sau 3 tháng huấn luyện, Tiểu đoàn 610, Trung đoàn BB896 đã tổ chức kiểm tra 3 môn tiếng nổ đối với 157 tân ...
Các tin đã đưa ngày: