Đoàn công tác Tỉnh ủy giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tại Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh; huyện Ninh Hải

Ngày 22-10, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm ...
Các tin đã đưa ngày: