Ủy ban nhân dân tỉnh: Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Ngày 20-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019. Đồng ...
Các tin đã đưa ngày: