50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân

“Không ngừng chăm lo cho đời sống nhân dân” là một trong những lời dặn dò tha thiết của Bác trước lúc đi xa. ...
Các tin đã đưa ngày: