Văn phòng Chính phủ sơ kết 1 năm thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 15-11, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ...
Các tin đã đưa ngày: