Góp phần xây dựng nền báo chí lành mạnh, tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi mới

Qua gần 3 năm thi hành, Luật Báo chí 2016 ngày càng thể hiện sát với đời sống báo chí hơn, các quy định ...
Các tin đã đưa ngày: