Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Maurubeni về đề xuất nghiên cứu phát triển Dự án điện khí LNG Cà Ná

Ngày 13-6, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe doanh nghiệp báo cáo đề xuất nghiên cứu phát triển dự án Điện khí ...
Các tin đã đưa ngày: