Máy thu hoạch nghêu không phụ thuộc thủy triều

Giờ đây người dân có thể thu hoạch được 2 tấn nghêu trong một giờ, thay vì chỉ được 30kg nếu cào bằng tay. ...
... 2 3 4 ... 
Các tin đã đưa ngày: