Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương-Con người Ninh Thuận”

(NTO) Thiết thực kỷ niệm 26 năm Ngày tái lập tỉnh (1/4/1992-1/4/2018); kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2018); giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); ngày 16-4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Quê hương-Con người Ninh Thuận”. Triển lãm trưng bày 65 bức ảnh của 20 tác giả ghi lại vẻ đẹp quê hương, con người Ninh Thuận; phản ánh sự nỗ lực vươn lên trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh; nét đẹp đời sống văn hóa tinh thần của người dân…Triển lãm ảnh diễn đến hết ngày 30-4-2018.

Các nhiếp ảnh gia tham quan triển lãm ảnh.  

 
1