Ninh Hải: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại với nhân dân về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

(NTO) Ngày 12-4, tại xã Nhơn Hải, Sở Tài nguyên & Môi trường, Hội Luật gia tỉnh và UBND huyện Ninh Hải đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại với nhân dân về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Hội Luật gia tỉnh phổ biến các nội dung chính của Luật Khiếu nại, tố cáo; quy định về chức năng, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; quy trình, thủ tục, kỹ năng quản lý, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giúp cán bộ quản lý áp dụng một cách chính xác vào công tác quản lý, tránh sai sót; lãnh đạo các sở, ngành và UBND huyện Ninh Hải đã chủ trì đối thoại với nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại với nhân dân.

Qua đối thoại, nhiều vấn đề vướng mắc trong công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là lĩnh vực đất đai đã được giải đáp và tháo gỡ một cách thấu đáo, giúp cán bộ xã nắm vững quy định của nhà nước về công tác quản lý và xử lý vi phạm trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giúp nhân dân hiểu rõ quy định về sử dụng đất, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, hình thành thói quen tự giác tuân thủ, thực thi pháp luật.