Thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018

(NTO) Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018 như sau:

Hỗ trợ về Kỳ thi THPT quốc gia:

Hỗ trợ qua email: hotrothi2018@moet.gov.vn; từ ngày 1-4 đến ngày 22-8-2018.

Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024 32181385; 024 32181386.

Đợt 1: Từ ngày 1-4 đến ngày 25-4-2018.

Đợt 2: Từ ngày 22-6 đến ngày 1-8-2018.

Hỗ trợ về xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy:

Hỗ trợ qua email: hotroxettuyen2018@moet.gov.vn: từ ngày 1-4 đến ngày 22-8-2018.

Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024 32181385; 024 32181386

Đợt 1: Từ ngày 1-4 đến ngày 25-4-2018.

Đợt 2: Từ ngày 16-7 đến ngày 22-8-2018.