Hiệu quả hoạt động kết nghĩa giữa đơn vị quân đội với địa phương

(NTO) Kết nghĩa là một trong những hình thức công tác dân vận của quân đội. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh còn làm tốt công tác dân vận; trong đó, hoạt động kết nghĩa với các địa phương đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Hiện nay 100% cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đều kết nghĩa với một xã, phường trên địa bàn. Các địa phương kết nghĩa với đơn vị quân đội chủ yếu là những địa phương trên địa bàn đóng quân, địa phương vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, địa phương trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Hàng năm, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương kết nghĩa đều thống nhất xây dựng chương trình hoạt động kết nghĩa, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để xác định nội dung chương trình phù hợp. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch ký kết hàng năm, các đơn vị quân đội phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; giúp đỡ địa phương trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân, dự bị động viên; phòng chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, thực hiện chính sách hậu phương quân đội... Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên thông tin, trao đổi những vấn đề liên quan với đơn vị quân đội; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương; chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có số lượng hợp lý, chất lượng cao; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng địa phương vững mạnh về quốc phòng, an ninh, giữ vững mối quan hệ quân dân đoàn kết, gắn bó...

Đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) cho biết: Xã Vĩnh Hải kết nghĩa với Trung đoàn Bộ binh địa phương 896, Bộ CHQS tỉnh từ năm 2012. Những năm qua hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong nhiều hoạt động, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng LLVT xã vững mạnh; Trung đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ địa phương như tham gia xây dựng nông thôn mới, “xóa hộ nghèo”, giúp đỡ gia đình chính sách, cải táng mộ liệt sĩ...; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Vĩnh Hải cũng đã nhiều lần đến Trung đoàn thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.... Ngoài việc giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong các hoạt động, phối hợp giải quyết các vấn đề nảy sinh, các đơn vị, địa phương kết nghĩa còn giao lưu giữa các tổ chức quần chúng (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ) nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thuận lợi, khó khăn, động viên nhau học tập, rèn luyện, công tác, lao động sản xuất; cũng nhau tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn…

Theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, hoạt động kết nghĩa đã mạng lại hiệu quả thiết thực, là điều kiện tốt để địa phương cơ sở hiểu hơn về đặc thù nhiệm vụ của đơn vị quân đội, từ đó chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.