Nhiều đề án giáo dục quan trọng sẽ được xây dựng trong năm 2011

Nhiều dự án quan trọng của ngành giáo dục sẽ được xây dựng và trình Chính phủ trong năm 2011.

Theo phương hướng công tác năm 2011 của Bộ GD&ĐT, năm 2011, Bộ sẽ trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020” và Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2011-2020”. Bên cạnh đó, soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa áp dụng sau năm 2015; Đề án phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú giai đoạn 2010-2015; hoàn thiện và triển khai Đề án quy hoạch nguồn nhân lực của ngành Giáo dục.

Bên cạnh việc xây dựng những đề án mới, năm 2011, Bộ GD&ĐT cũng sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các đề án đã được phê duyệt như: Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015; Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020; Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020; Đề án đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ từ nay đến năm 2020; Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 208-2012; Đề án phát triển giáo dục ở 62 huyện nghèo; Đề án thiết bị dạy học tự làm của giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015.

Bộ GD&ĐT cũng sẽ xây dựng chương trình hành động của ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2015; tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý ngành nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011 và năm học 2011-2012; tiếp tục triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới công tác thanh tra; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng CNTT và truyền thông trong công tác quản lý, điều hành; tăng cường hợp tác quốc tế về GD&ĐT; tiếp tục đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của ngành; tổng kết công tác xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2006-2010, hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ và xây dựng đề án xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2011-2015.

                                                                                                                  (Nguồn Báo GD&TĐ)