UBND tỉnh: Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự giai đoạn 1994-2018

(NTO) Ngày 2-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng (CTQP) và khu vực quân sự (KVQS) giai đoạn 1994-2018. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Ngô Văn Thái, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Huỳnh Công Năng, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Qua đánh giá, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm Pháp lệnh Bảo vệ CTQP, KVQS và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, cụ thể hóa theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương. Trong xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của tỉnh luôn gắn chặt với quốc phòng-an ninh (QP-AN), bảo vệ an toàn CTQP, KVQS, giữ vững thế trận bố trí QP, bố trí QS của tỉnh. Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh cũng quan tâm bố trí ngân sách đảm bảo cho nhiệm vụ xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình; đồng thời chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ. Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ nắm vững các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng nhằm đảm bảo tuyệt đối bí mật CTQP, KVQS được giao quản lý. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên phối hợp với các đơn vị quân đội tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật trong nhân dân nâng cao ý thức tham gia bảo vệ CTQP, KVQS. Qua 24 năm thực hiện Pháp lệnh đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, công tác tham mưu, phối hợp trong quy hoạch thế trận QP, thế trận QS trong khu vực phòng thủ tỉnh; trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng đến CTQP và KVQS.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh Bảo vệ CTQP và KVQS, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục QP, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ QS-QP nói chung, bảo vệ CTQP và KVQS nói riêng. Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng về xây dựng nền QP toàn dân, thế trận QP toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố QP-AN, xây dựng tiềm lực QP của khu vực phòng thủ trong từng kế hoạch, quy hoạch phát triển KT-XH của ngành, địa phương. Huy động mọi nguồn lực của Trung ương, địa phương bảo đảm cho nhiệm vụ bảo vệ CTQP, KVQS đã được xác định. Tăng cường công tác phối hợp giữa các địa phương với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn trong công tác bảo vệ CTQP, KVQS, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ CTQP và KVQS, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.