Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận ký kết hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới biển tiếp giáp năm 2018

(NTO) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh vừa tổ chức ký kết hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới biển tiếp giáp năm 2018 với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Bình Thuận.

Trong năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các phòng chức năng, các đồn biên phòng giáp ranh, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ thông báo, trao đổi tình hình, thông tin kịp thời tình hình liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trên địa bàn khu vực biên giới biển giáp ranh. Trong năm các tỉnh đã phối hợp, trao đổi 22 bản tin thông báo tình hình, chỉ đạo các đồn Biên phòng tiếp giáp tổ chức tuần tra được 56 lượt/458 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; thông báo trao đổi 57 bản tin có liên quan đến tình hình tàu thuyền nước ngoài, tội phạm các loại, phòng chống thiên tai, tiềm kiếm cứu nạn…

Hội nghị đã thống nhất và tổ chức ký kết thực hiện kế hoạch hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới biển tiếp giáp năm 2018. Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh tiếp tục tăng cường công tác nắm và trao đổi tình hình, thường xuyên chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp tuần tra, kiểm soát và giải quyết nhanh các tình huống xảy ra trên khu vực tiếp giáp.