Ủy ban nhân dân tỉnh: Họp lấy ý kiến về quy hoạch phát triển thị trấn Phước Dân

(NTO) Ngày 13-3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành về việc đầu tư phát triển thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo Chương trình phát triển đô thị của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt thì thị trấn Phước Dân không có trong lộ trình nâng loại đô thị giai đoạn đến năm 2020. Tuy nhiên, trong danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012 – 2015 và 2016 – 2020 theo Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 7-11-2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 – 2020 thì thị trấn Phước Dân sẽ đạt đô thị loại IV giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, đây cũng là tiêu chí để huyện Ninh Phước phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Qua rà soát và đánh giá của đơn vị quy hoạch, hiện nay trong 5 tiêu chí phân loại đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị thì thị trấn Phước Dân đạt 58,42/100 điểm (đô thị loại IV ở mức 75 điểm). Trong đó, mới có tiêu chí về mật độ dân số đạt yêu cầu, còn lại các tiêu chí: quy mô dân số; vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; trình độ phát triển kết cấu hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan vẫn chưa đạt. Một số tiêu chuẩn trong các tiêu chí rất khó đạt được nếu không có giải pháp cụ thể như: thu nhập đầu người, dân số toàn đô thị, mật độ giao thông, thu chi ngân sách…

Qua nghe ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành và kiến nghị của huyện Ninh Phước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, để thị trấn Phước Dân đạt được đô thị loại IV theo lộ trình đề ra cần phải có giải pháp cụ thể, trong đó phải xác lập được động lực chính để thị trấn phát triển. Đồng chí giao huyện Ninh Phước nghiên cứu, xác định lại việc xây dựng thị trấn Phước Dân theo hướng trở thành trung tâm kinh tế với những thế mạnh như: du lịch văn hóa gắn với làng nghề; trung tâm sản phẩm đặc thù của huyện và tỉnh; sản xuất nông nghiệp sạch… Trong quá trình thực hiện phải tính đến việc quy hoạch các khu vực kinh tế, vùng dân cư; xác định các danh mục, khu vực trọng điểm cần kêu gọi đầu tư và ưu tiên thực hiện theo từng giai đoạn, tất cả phải bám sát các nghị quyết mà tỉnh đã ban hành.