Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh làm việc với UBND tỉnh

(NTO) Ngày 9-3, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Qua kết quả giám sát cho thấy, trong giai đoạn 2011-2016, trên địa bàn tỉnh có 48 dự án ODA được triển khai, với tổng vốn đầu tư 5.768,7 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực ưu tiên như: thủy lợi, giao thông nông thôn, cấp thoát nước, y tế, giáo dục..., phù hợp với mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; trong đó, vốn ODA được cấp phát từ ngân sách Trung ương 4.030,9 tỷ đồng và vốn đối ứng 1.737,8 tỷ đồng. Trong số 48 dự án nói trên, có 23 dự án chuyển tiếp từ năm 2010 sang và 25 dự án được khởi công mới, gồm: lĩnh vực giao thông 5 dự án; nông nghiệp, thủy lợi, cấp nước 13 dự án; giáo dục, y tế 7 dự án. Ngoài ra, có 15 dự án, tổng vốn ODA dự kiến khoảng 6.665 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ và nhà tài trợ chấp thuận danh mục trong giai đoạn 2011-2016, hiện đang hoàn tất thủ tục để triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội
đơn vị tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hậu ghi nhận những ý kiến đóng góp thẳng thắn mà các thành viên của Đoàn đã chia sẻ. Đồng chí mong muốn Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh tiếp tục quan tâm, kiến nghị Quốc hội xem xét cho phép Ninh Thuận giải ngân vốn ODA theo tiến độ để đẩy nhanh việc hoàn thành các dự án đang triển khai; hỗ trợ địa phương tiếp cận các dự án ODA mới có quy mô lớn, nhất là trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi mà tỉnh đang có nhu cầu bức thiết. Thường xuyên duy trì cơ chế phối hợp giữa Đoàn với UBND tỉnh và các cơ quan ở địa phương, cũng như thực thi đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm tạo tiếng nói với Trung ương, Quốc hội, đáp ứng lòng tin của nhân dân tỉnh nhà.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA kết hợp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thời gian qua. Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh bổ sung, chỉnh sửa báo cáo cho phù hợp; tiếp tục theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo các sở, ngành quản lý, sử dụng hiệu quả các dự án được giao làm chủ đầu tư; chủ động hơn trong việc quan hệ với các bộ, ngành Trung ương để tranh thủ có hiệu quả việc vận động, thu hút nguồn vốn ODA. Về các kiến nghị của tỉnh, Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ để đề xuất Quốc hội, Chính phủ có cơ chế điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện đưa kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh quốc gia ngày càng vững mạnh.

Trước đó, Đoàn giám sát đã đến khảo sát, nghe các đơn vị báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài tại 2 dự án: Nâng cấp đê Bắc sông Dinh và Trường Cao đẳng Nghề.