Nhơn Hải còn khó khăn về kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn

(NTO) Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Nhơn Hải (Ninh Hải) phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2020. Đến nay, có 13/19 tiêu chí đạt yêu cầu. Các tiêu chí số 2, 5, 13, 15, 17, 18 chính quyền địa phương và nhân dân đang tiếp tục phấn đấu, trong đó, tiêu chí số 2 về giao thông đang là trở ngại lớn nhất.

Theo thống kê, thực hiện chương NTM về tiêu chí giao thông, đến nay, toàn xã có 10/10 km đường liên xã và đường từ trung tâm xã đến huyện đều được nhựa hóa; 15,7/17,2 km đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. Song chỉ có 54,4/90,6 km đường nội thôn sạch đẹp và không lầy lội vào mùa mưa; 34/71,6 km đường giao thông trục chính nội đồng được cứng hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa nông sản. Số còn lại đều xuống cấp trầm trọng, vào mùa mưa thì ngập nước, lầy lội gây nhiều khó khăn, trở ngại cho việc đi lại của người dân cũng như phương tiện giao thông vận chuyển hàng hóa; đặc biệt là khu vực sản xuất phía Bắc hồ Ông Kinh các trục đường phía Nam từ Tỉnh lộ 702 vào các trại tôm giống đã xuống cấp.

Nhiều tuyến đường liên thôn, nội thôn trên địa bàn xã  xuống cấp gây khó khăn
cho người tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải cho biết: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong năm 2017, xã đã huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn bê tông tuyến đường có chiều dài 150 m, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng; vận động nhân dân 2 thôn Khánh Nhơn 1 và Khánh Nhơn 2 cùng một số doanh nghiệp đóng góp 10 triệu đồng đổ đất cứng hóa tuyến đường vào thôn Khánh Nhơn 2, tạm thời khắc phục tình trạng xuống cấp trên tuyến đường này. Ngoài ra, từ 415 triệu đồng nguồn vốn tỉnh phân bổ, xã đã huy động nhân dân đóng góp thêm 41,5 triệu đồng thi công và đưa vào sử dụng tuyến đường giao thông trong xã dài 410m. Năm 2017, xã Nhơn Hải phấn đấu hoàn thành tiêu chí về giao thông trong xây dựng NTM nhưng do chưa có nguồn vốn nên mục tiêu đưa ra không đạt.

Trong năm 2018, xã tiếp tục ưu tiên phấn đấu về đích tiêu chí về giao thông để sớm hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Theo dự tính để hoàn thành tiêu chí về giao thông, Nhơn Hải cần khoảng 6 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 3,7 tỷ đồng cho việc bê tông hóa, cứng hóa đường giao thông liên thôn, 3,3 tỷ đồng dành cho đường nội đồng. Mặc dù chính quyền địa phương đang nhận được sự đồng thuận từ phía người dân cũng như các doanh nghiệp nhưng với nhu cầu kinh phí khá lớn như hiện nay, mục tiêu hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông của xã Nhơn Hải sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, xã rất cần nhận được sự hỗ trợ nguồn vốn từ cấp trên.