Pa-nô tuyên truyền bị hư hỏng

(NTO) Tại khu du lịch Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, Ninh Hải) có bảng pa-nô cảnh báo an toàn đường thủy nội địa bị hư hỏng đã lâu. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần sớm khắc phục để đảm bảo mỹ quan và phát huy tác dụng tuyên truyền, cảnh báo an toàn cho du khách tại bến tàu du lịch này.

Pa-nô tuyên truyền bị hư hỏng.