Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh

(NTO) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; chi bộ sẽ lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ có nhận thức, trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu.

Đồng thời, thông qua sinh hoạt chi bộ, cấp ủy nắm bắt được tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến phản ánh của đảng viên, từ đó kịp thời đề ra biện pháp lãnh đạo đúng đắn, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua một số chi bộ trong Đảng bộ Quân sự và LLVT tỉnh chất lượng sinh hoạt còn có những hạn chế nhất định. Một số cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa thực sự chu đáo, xác định nội dung, biện pháp còn chung chung, dàn trải; trong sinh hoạt chưa phát huy hết tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên; việc kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ. Có bí thư chi bộ chưa dành nhiều thời gian đầu tư, suy nghĩ, tìm các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt; duy trì, điều hành sinh hoạt còn đơn giản, thiếu linh hoạt, chưa phát huy hết trí tuệ tập thể đảng viên; còn có những đảng viên nhận thức về sinh hoạt chưa sâu sắc… ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của chi bộ.

Từ thực tế trên, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh. Trước hết phải duy trì nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt của chi ủy, chi bộ, thực hiện nghiêm túc ngày Đảng trong Quân đội. Đề cao tinh thần trách nhiệm của chi ủy, bí thư, phó bí thư trong duy trì, thực hiện các chế độ, nền nếp sinh hoạt; theo quy định của Điều lệ Đảng, chi bộ sinh hoạt tháng một lần, chưa kể sinh hoạt đột xuất. Chi bộ sinh hoạt thường xuyên, đều đặn sẽ phát huy cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm của đảng viên, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thi, mệnh lệnh của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị; trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương được củng cố; đoàn kết, thống nhất nội bộ được tăng cường. Đổi mới nội dung, hình thức nghị quyết lãnh đạo của chi bộ theo hướng tập trung, ngắn gọn, sát đúng với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quân đội. Nhiệm vụ xác định phải rõ ràng, phù hợp; chỉ tiêu, biện pháp phải cụ thể, khả thi. Mỗi tháng chi bộ chỉ nên xác định một đến hai nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, không nên đề ra nhiều nội dung tràn lan, dàn trải. Trước lúc sinh hoạt phải chuẩn bị chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ, trước hết là dự thảo nghị quyết của cấp ủy và phương pháp điều hành của bí thư. Có gợi ý thảo luận cởi mở để khuyến khích mọi đảng viên trong chi bộ tham gia phát biểu ý kiến, phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình, tập hợp được trí tuệ của tập thể. Cấp ủy và các cơ quan chuyên môn cấp trên có kế hoạch phân công cán bộ tham dự các buổi sinh hoạt của chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.