Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

(NTO) Ngày 8-3, Hội LHPN tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đến dự có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ.

Các đại biểu cùng ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ; cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Phát truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, dù ở bất kỳ thời điểm lịch sử, hoàn cảnh nào, phụ nữ Ninh Thuận luôn phấn đấu, nỗ lực, hoàn thành tốt vai trò làm vợ, làm mẹ, giữ tổ ấm hạnh phúc gia đình; tích cực tham gia vào các hoạt động trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng, an ninh đóng góp to lớn vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và đổi mới quê hương, đất nước.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tặng hoa cho Hội LHPN tỉnh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

Tại buổi họp mặt, Hội LHPN tỉnh đã phát động thi đua chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Theo đó, Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong hội viên, phụ nữ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; phát triển, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đặc biệt chú trọng biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số...

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những đóng góp to lớn của phụ nữ tỉnh nhà đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tăng cường tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ, bình đẳng giới. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh kế gia đình, ổn định cuộc sống và nâng cao nhận thức về mọi mặt để trở thành người phụ nữ “Có lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và có lòng nhân hậu”, góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.