Ninh Hải chuẩn bị tốt cho Ngày Hội giao quân

(NTO) Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) huyện Ninh Hải, năm nay chỉ tiêu của tỉnh giao cho huyện là 155 thanh niên, trong đó, giao cho các đơn vị: Sư đoàn 315/Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đến nay các đơn vị nhận quân đã thâm nhập hồ sơ, chốt quân số.

Để bảo đảm cho công tác giao nhận quân đạt chỉ tiêu trên giao, UBND huyện đã chỉ đạo HĐNVQS các cấp, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tuyển quân; phát huy hơn nữa chức năng làm tham mưu của cơ quan quân sự các cấp; phân công các thành viên tổ chức gặp mặt gia đình và thanh niên, nắm rõ hơn về hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, sức khỏe, chính trị, đạo đức của thanh niên sẵn sàng nhập ngũ; nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng để có biện pháp tuyên truyền vận động, giáo dục kịp thời, để tuyển chọn những thanh niên tốt nhất lên đường nhập ngũ. Trong đợt tuyển quân năm nay, huyện Ninh Hải có 02 đảng viên; 14 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; tạo nguồn được 23 thanh niên; 100% thanh niên có đơn tình nguyện nhập ngũ. Đến thời điểm này, công tác hiệp đồng giữa các cơ quan cho ngày giao quân đã hoàn tất. Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 20 gia đình thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự. Theo kế hoạch, huyện Ninh Hải sẽ tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 5-3-2018.