Sóng cát

Li ti con gió cuốn

Gợn sóng cát Nam Cương.

Đất lành nuôi ta lớn

Ôm ấp tình quê hương.

Trên đỉnh đồi lộng gió

Nâng cánh diều bay cao.

Dấu chân trần tuổi nhỏ

Lấp lánh những vì sao.

Chiều vời trông sóng cát

Nắng nghiêng đồi Nam Cương.

Rừng dương xanh khúc hát

Gọi ta về yêu thương!