Tiểu đoàn Bộ binh 610: Tập thể điển hình về học tập và làm theo Bác

(NTO) Năm 2017, đơn vị là một trong 17 tập thể điển hình về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là động lực to lớn cổ vũ mạnh mẽ tinh thần cho CB, CS Tiểu đoàn BB 610 tiếp tục thi đua học tập, huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiểu đoàn Bộ binh (BB) 610 trực thuộc Trung đoàn BB địa phương 896, là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu cao. Với sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất của cán bộ, chiến sĩ (CB,CS), trong những năm qua, song song với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn thường xuyên động viên CB, CS khắc phục khó khăn, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện có kết quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 788 của Quân ủy Trung ương về phát động thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn quân.

CB,CS Tiểu đoàn BB 610 tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đại úy Võ Phúc Anh Khoa, Chính trị viên Tiểu đoàn BB 610, cho biết: Bám sát sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác thông qua 4 nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Đó là, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết quân-dân, thực hiện quân với dân một ý chí; khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng. Theo đó, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã tổ chức cho CB,CS và các bộ phận trong đơn vị viết bản đăng ký thi đua làm theo hằng năm; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục truyền thống của quê hương, đất nước, dân tộc, quân đội, đồng thời lồng ghép giáo dục chế độ, quy định của quân đội, đơn vị như: 10 lời thề danh dự của quân nhân, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, chức trách của CS; thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt “Ngày chính trị văn hóa tinh thần”, “Ngày pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật” trong đơn vị… Từ đó đã làm cho mỗi CB, CS không ngừng nâng cao bản lĩnh, luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, có lối sống trong sáng lành mạnh, có mối quan hệ tốt giữa cấp trên cấp dưới, có sự đoàn kết thống nhất cao; đồng thời luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh phê phán những biểu hiện sai trái trong đơn vị.

Trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn thường xuyên quán triệt, giáo dục việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ xây dựng chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật trong đơn vị. CB,CS luôn nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, chấp hành Điều lệnh, Điều lệ, chế độ quy định, kỷ luật quân đội; duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần cũng như chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy, phân đội trực chiến đúng quy định; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị kỹ thuật, thực hiện tốt quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện, học tập, công tác. Đồng thời khắc phục khó khăn, chủ động, sáng kiến tự làm mới toàn bộ hệ thống bia của các bài bắn phục vụ cho huấn luyện; tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung, chương trình theo quy định. Kết quả kiểm tra đánh giá các nội dung hằng năm, 100% CB,CS đạt yêu cầu, có 75-80% đạt khá, giỏi. Đặc biệt trong các đợt huấn luyện, diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập khu vực phòng thủ do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, đơn vị đều được thủ trưởng các cấp đánh giá cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn thường xuyên quán triệt, giáo dục cho toàn thể CB, CS nêu cao ý thức, nhận thức trong việc tăng cường và giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân-dân. Đơn vị tích cực đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, tham gia giúp đỡ nhân dân các vùng khó khăn, khắc phục hạn hán, bão lụt. Tính từ năm 2013 đến nay, CB, CS đơn vị đã tham gia làm mới 5km đường nội đồng, nội thôn 2 xã Hộ Hải và Vĩnh Hải (Ninh Hải); sửa chữa 11 căn nhà bị hư hỏng và 18 chuồng bò cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Hải; nạo vét 25 giếng nước khô hạn; tham gia sửa chữa, san lấp, phát quang gần 10km đường liên thôn, liên xã, nạo vét 1.800m kênh mương nội đồng… Từ nguồn quỹ “Hũ gạo vì người nghèo” do CB, CS đóng góp, đơn vị đã hỗ trợ hơn 1,5 tấn gạo cho 70 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại thôn Thái An, 150 hộ ở thôn Đá Hang (Vĩnh Hải, Ninh Hải), 40 hộ ở thôn Núi Ngỗng (Nhơn Sơn, Ninh Sơn).

Những việc làm trên của tập thể CB, CS Tiểu đoàn BB 610 được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương khen ngợi, được Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao. Liên tục nhiều năm liền, Tiểu đoàn BB 610 được Đảng ủy Quân sự tỉnh khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Năm 2017, đơn vị là một trong 17 tập thể điển hình về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là động lực to lớn cổ vũ mạnh mẽ tinh thần cho CB, CS Tiểu đoàn BB 610 tiếp tục thi đua học tập, huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.