Chỉ thị của UBND tỉnh Về việc tăng cường trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2018

(NTO) LTS: Ngày 31-1-2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2018. Báo Ninh Thuận trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Thời gian qua, công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP các cấp được kiện toàn, cách thức quản lý đổi mới theo hướng trách nhiệm và thực chất; các văn bản về ATTP được ban hành khá đầy đủ, có sự phân công trách nhiệm giữa các ngành, các cấp; hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục về ATTP được chú trọng; xây dựng các mô hình điểm về ATTP phù hợp với thực tiễn của địa phương; nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm; công tác phối hợp xử lý những sự cố phát sinh liên quan đến ATTP đồng bộ, đã kịp thời khắc phục và hạn chế thấp nhất những hậu quả đáng tiếc. Nhìn chung, người dân đã có sự tin tưởng hơn đối với hàng hóa thực phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác bảo đảm ATTP vẫn còn nhiều tồn tại: thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng vẫn lưu thông trên thị trường; hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP còn hạn chế, nhất là quản lý dịch vụ kinh doanh thức ăn đường phố, các bếp ăn tập thể và dịch vụ cung ứng suất ăn lưu động chưa được kiểm soát tốt, trong năm 2017 đã xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm với 230 người mắc, 1 trường hợp tử vong.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP, thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-BCĐTƯVSATTP ngày 25-12-2017 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương vệ sinh an toàn thực phẩm về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối họp các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh; bổ sung Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban Chỉ đạo, phân công thành viên phụ trách quản lý ATTP từng địa bàn.

b) Làm đầu mối triển khai hoạt động truyền thông về ATTP; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác truyền thông, sử dụng nhiều hình thức truyền thông có hiệu quả.

c) Xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm vào các dịp cao điểm, trước mắt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; tập trung triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về ATTP, kịp thời thông tin các vi phạm về ATTP trên các phương tiện truyền thông, cảnh báo cho người dân biết cách chọn mua và sử dụng các loại thực phẩm đảm bảo, an toàn.

d) Phối hợp với các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tổ chức tập huấn cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ quản lý ATTP của các cấp, các ngành và địa phương; tập huấn kiến thức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

đ) Rà soát và tham mưu sửa đổi phân cấp thuộc lĩnh vực y tế quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, triển khai các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và tỷ lệ ký cam kết đảm bảo ATTP đối với các cơ sở thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn.

e) Tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình điểm thức ăn đường phố, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Tp. Phan Rang- Tháp Chàm; hướng dẫn các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình điểm thức ăn đường phố tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

g) Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban Quản lý các khu và cụm Công nghiệp triển khai các giải pháp đảm bảo ATTP đối với loại hình kinh doanh thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, dịch vụ cung ứng suất ăn lưu động trên địa bàn tỉnh.

h) Tăng cường công tác giám sát mối nguy gây ô nhiễm ATTP để có những thông tin cảnh báo, chấn chỉnh kịp thời về ATTP.

i) Giám sát, phát hiện sớm, có biện pháp phòng ngừa và khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; thành lập Đội điều tra ngộ độc thực phẩm cấp tỉnh đảm bảo chuyên môn và hiệu quả trong công tác xử lý, điều tra khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế kịp thời theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ sở giết mổ tập trung quy mô cấp tỉnh.

b) Phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị truyền thông trong tỉnh tổ chức tuyên truyền các biện pháp đảm bảo ATTP nhằm phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm, phòng tránh ngộ độc do ăn hải sản có độc tố tự nhiên.

c) Tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức và pháp luật liên quan đến ATTP cho cán bộ quản lý, người tiêu dùng và người sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và muối.

d) Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản có nguy cơ cao gây mất ATTP ảnh hưởng đến sức khỏe con người; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng chất cấm, lạm dụng hóa chất, kháng sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không theo nguyên tắc "4 đúng", không thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; công khai trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

đ) Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản nông sản thực phẩm, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi bảo đảm chất lượng ATTP, tập trung quản lý chặt chẽ về điều kiện sản xuất, nuôi trồng, khai thác nông, lâm, thủy sản. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP). Tiếp tục triển khai Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9-1-2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

e) Có giải pháp tăng cường công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở thực phẩm đạt chỉ tiêu của năm 2018, đồng thời triển khai hoạt động cam kết đối với các cơ sở nhỏ lẻ không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

g) Chỉ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm xây dựng Đề án thí điểm cửa hàng giới thiệu, kinh doanh rau sạch phục vụ nhu cầu rau sạch cho Nhân dân.

3. Sở Công Thương

a) Tiếp tục duy trì hoạt động và triển khai nhân rộng mô hình chợ thí điểm đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị truyền thông trong tỉnh tổ chức tuyên truyền các biện pháp đảm bảo ATTP nhằm phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm, phòng, chống ngộ độc rượu,

c) Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, buôn bán thực phẩm vào các dịp cao điểm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; tập trung thanh tra, kiểm tra tại các chợ, các trung tâm thương mại đầu mối, các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như: rượu, bia, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo... ngăn chặn kịp thời các thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, loại rượu sản xuất, pha chế không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác đưa ra lưu thông tiêu thụ trên thị trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, công khai các hành vi vi phạm trên các phương tiện truyền thông để cảnh báo kịp thời cho cộng đồng.

d) Rà soát, thống kê tổng số cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý, có giải pháp tăng cường công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở thực phẩm trên địa bàn đạt chỉ tiêu của năm 2018, đồng thời triển khai hoạt động cam kết đối với các cơ sở nhỏ lẻ không thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; phối hợp với các sở, ngành và địa phương quản lý chặt chẽ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu thủ công, rượu tự pha chế theo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật.

đ) Tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai và công bố điểm bán sản phẩm thực phẩm an toàn.

e) Chủ trì và phối hợp Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh để tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc và nhập lậu, hàng gian, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

4. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra về lĩnh vực ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP các cấp. Phổ biến kiến thức, các quy định pháp luật về ATTP cho các đơn vị trong ngành tham gia công tác bảo đảm ATTP.

b) Phối hợp với các sở, ngành chức năng kiểm soát chất lượng ATTP, hàng hóa thực phẩm lưu thông trên thị trường.

c) Tiếp nhận, điều tra và xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng có dấu hiệu về tội phạm môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Phối họp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định về chứng nhận sản phẩm, công bố hợp chuẩn, hợp quy, các quy định liên quan đến chất lượng, tiêu chuẩn và nhãn sản phẩm thực phẩm.

b) Hỗ trợ, thiết lập áp dụng quy trình quản lý chất lượng tiên tiến cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản (HACCP, ISO 22000, ISO 9001).

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về ATTP cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức; bảo đảm an toàn bếp ăn tập thể, phòng chống ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm.

b) Triển khai ký cam kết cho tất cả các bếp ăn tập thể trong hệ thống trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với các trường học hợp đồng từ cơ sở dịch vụ ăn uống bên ngoài, phải có chứng nhận đủ điều kiện về ATTP.

c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và phụ huynh học sinh trong việc giám sát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm của các tổ chức, cá nhân phục vụ ăn uống trong trường học; triển khai thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31-3-2017 của Bộ Y tế; Các cơ sở giáo dục có tổ chức ăn, ở bán trú, nội trú thành lập Tổ bảo đảm ATTP của trường do thủ trưởng đơn vị làm Tổ trưởng và xây dựng kế hoạch hoạt động về bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong đơn vị.

d) Các trường học có tổ chức học sinh bán trú, nội trú phải khám sức khỏe định kỳ và có xác nhận tập huấn kiến thức ATTP đối với người trực tiếp chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, tránh các bệnh truyền nhiễm có thể lây lan trong các trường học.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đăng tải đầy đủ các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ trong sản xuất, kinh doanh liên quan đến ATTP; những gương tốt về ATTP và phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức kiểm soát các hoạt động quảng cáo thực phẩm, bảo đảm thông tin quảng cáo chính xác, trung thực, khách quan theo đúng nội dung đã được phê duyệt, tránh nhằm lẫn, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng xấu trong xã hội.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố phối hợp tuyên truyền về công tác bảo đảm ATTP; phối hợp với các sở chuyên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra ATTP tại các quán ăn, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, khu vui chơi có dịch vụ ăn uống giải khát; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập Khu văn hóa ẩm thực.

9. Sở Tài chính:

Tham mưu bố trí dự toán hàng năm cho các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo ATTP theo quy định.

10. Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận:

Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng và thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về ATTP theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục và phù hợp với văn hóa, tập quán của từng vùng, miền trong tỉnh để phục vụ công tác truyên truyền về ATTP; tăng thời lượng phát sóng chuyên mục “Nói không với thực phẩm bẩn”, các thông tin về ATTP trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tuyên truyền các biện pháp bảo đảm ATTP và các thông tin về các cơ sở vi phạm để cảnh báo cho người tiêu dùng biết và răn đe đối với các cơ sở vi phạm.

11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn vào các dịp cao điểm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; tập trung triển khai hoạt động kiểm trà liên ngành về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, dịch vụ cung ứng suất ăn lưu động trên địa bàn quản lý; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP trên hệ thống phát thanh của địa phương với nội dung đa dạng, dễ hiểu, có sức thuyết phục và phù hợp với văn hóa, tập quán của từng địa bàn dân cư.

b) Chỉ đạo các xã, phường rà soát, thống kê và quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; các dịch vụ cung ứng suất ăn lưu động; bếp ăn tập thể trên địa bàn, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, có giải pháp tăng cường công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy cam kết theo quy định đối với các cơ sở thực phẩm trên địa bàn đạt chỉ tiêu năm 2018.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội:

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân và giám sát việc thực hiện bảo đảm ATTP; phát động phong trào thực hiện các chỉ tiêu về ATTP gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 926/CT-UBND-MTTQ ngày 20-3-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện vận động và giám sát bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020.

b) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động phong trào phụ nữ toàn tỉnh tham gia vào công tác bảo đảm ATTP; phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức các chương trình tập huấn, thông tin, truyền thông về ATTP cho phụ nữ, đặc biệt là các bà nội trợ, chị em sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ.

c) Hội Nông dân tỉnh phối hợp các ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các hội viên về sản xuất thực phẩm an toàn, sử dụng đúng cách các hóa chất bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi, phân bón; phổ biến các kỹ thuật tiên tiến bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biển, bảo quản và kinh doanh thực phẩm.

d) Tỉnh Đoàn phối hợp với các sở, ngành tập huấn, thông tin, truyền thông về ATTP cho các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Y tế).

Giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.