Huyện ủy Thuận Nam: Tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

(NTO) Đảng bộ huyện Thuận Nam hiện có 39 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 1.062 đảng viên (ĐV). Cùng với những thành tựu về kinh tế - xã hội (KT-XH), năm qua, Đảng bộ huyện chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và ĐV, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đưa huyện nhà phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Huyện ủy, cho biết: Trong năm 2017, được sự quan tâm và hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong huyện nên đã đạt kết quả khá toàn diện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh (QP-AN), công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp và nổi cộm trên địa bàn; công tác nắm bắt tình hình bức xúc của các dự án đầu tư trên địa bàn, chỉ đạo quyết liệt giải quyết ổn định tình hình triển khai các dự án theo tiến độ; công tác giải quyết đơn thư ngày càng được tăng cường, một số vụ việc kéo dài được giải quyết có kết quả khả quan; công tác quản lý về đất đai, xây dựng, khoáng sản được kiểm soát chặt chẽ hơn; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các cấp ủy tập trung lãnh đạo. Hầu hết đảng ủy các xã đều chủ động hơn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM). Kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ năm 2017 có 21/39 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh; không có TCCSĐ xếp loại yếu, kém.

Trung tâm huyện Thuận Nam. Ảnh: Văn Miên

Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng năm qua ở Đảng bộ huyện Thuận Nam là cấp ủy các TCCSĐ luôn chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy dành nhiều thời gian làm việc với cấp ủy các xã, cơ quan, đơn vị; tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, xử lý, giải quyết được nhiều khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở. Đơn cử như vụ việc liên quan đến bãi rác Cà Ná, vướng mắc khu vực 422 ha dự án muối; phối hợp giải quyết các nội dung liên quan đến hỗ trợ, bồi thường nhiễm mặn, nhất là việc kiểm tra, rà soát, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ nhiễm mặn đối với 41 hộ dân tại khu vực hồ số 9; ổn định tình hình liên quan đến việc dừng Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu du lịch Mũi Dinh - Ecopark; khắc phục các tồn tại sau kết luận thanh tra đất đai của tỉnh tại xã Phước Dinh, hồ Sông Biêu; khảo sát thực tế khu vực ruộng Anh Dũng (xã Phước Hà) để định hướng trồng cây có hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương… Chính nhờ sự chỉ đạo sát sao, kịp thời và quyết liệt của Huyện ủy, 21/22 chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN và xây dựng Đảng năm 2017 được huyện thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; các vấn đề nổi cộm được giải quyết rốt ráo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Bên cạnh đó, để góp phần xây dựng Đảng TSVM, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 7 cuộc kiểm tra và 8 đợt giám sát các TCCSĐ; thi hành kỷ luật 7 ĐV, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh, cảnh báo những biểu hiện có thể dẫn đến sai phạm. Từ đó đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, giúp cán bộ, ĐV nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ, rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đi đôi với công tác trên, Huyện ủy Thuận Nam còn thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và ĐV có phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu để thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; kịp thời nắm bắt và giải quyết các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, ĐV và Nhân dân, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Đảng bộ cũng có nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển ĐV mới, đặc biệt là ở địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2017, toàn Đảng bộ đã kết nạp mới 63 ĐV, đạt 101,6% chỉ tiêu giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành nhìn nhận thêm: Trong những năm qua, Đảng bộ huyện đã chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng mọi mặt của công tác xây dựng Ðảng, tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, Huyện ủy chủ trương tăng cường các giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo sát sao, kịp thời nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN. Tập trung đổi mới công tác tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thường xuyên giáo dục cán bộ, ĐV luôn có ý thức cảnh giác, phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Chú trọng công tác cán bộ, công tác phát triển ĐV, nhất là ở những địa bàn có nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, bức xúc của cơ sở. Toàn Đảng bộ huyện cũng quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.