Thanh tra tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

(NTO) Ngày 9-2, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018.

Năm 2017, cán bộ, công chức ngành thanh tra đã triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn ngành đã tiến hành 372/263 cuộc thanh tra, đạt tỷ lệ 141,44%, vượt 41,44% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý thu hồi 6,7 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ trong sai phạm về quản lý đất đai và kiến nghị xử lý hành chính 27 tập thể, 49 cá nhân. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Qua đó, góp phần tích cực trong nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân.

Năm 2018, ngành thanh tra tiếp tục đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, thanh tra trách nhiệm, thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý thu, chi, sử dụng kinh phí ngân sách và các nguồn thu khác. Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành; hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng…

Dịp này, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra Việt Nam” của Thanh tra Chính phủ cho 6 cá nhân; trao Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 3 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016-2017.