Triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thống kê năm 2018

(NTO) Ngày 8 - 2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết điều tra kinh tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thông kê năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh được ngành chức năng, các địa phương quan tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả điều tra tính đến thời điểm 1-7-2017, toàn tỉnh có 39.138 cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo tín ngưỡng, tăng 11,75% so với năm 2012, tăng nhanh nhất là cơ sở doanh nghiệp chiếm 52,87%. Qua số liệu thống kê cho thấy, tác động tích cực từ các chính sách quản lý, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã phát huy được thế mạnh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thúc đẩy đầu tư phát triển. Kinh tế - xã hội tỉnh đạt được kết quả khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh giai đoạn 2012 - 2017 bình quân 8,2%.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Cục Thống kế tỉnh

Triển khai kế hoạch năm 2018, Cục Thống kê tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích và dự báo tình hình kinh tế - xã hội địa phương phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp; đáp ứng tốt nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Chuẩn bị tốt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và cuộc điều tra thường xuyên của ngành Thống kê, tập trung xử lý kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Tiếp tục triển khai Luật Thống kê 2015; Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành, điều tra viên trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2017 có chất lượng và đúng tiến độ, được Trung ương đánh giá đạt loại giỏi. Số liệu thống kê giúp tỉnh có cơ sở xây dụng kế hoạch, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Cục Thống kê tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở để thực hiện tốt các cuộc điều tra trong năm 2018, nhất là Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo chính xác, chất lượng thông tin đầy đủ.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho tập thể Cục Thống kê tỉnh dẫn đầu khối thi đua cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; tặng Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng Cục Thống kế tỉnh đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017.