Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc Tết các đơn vị

Trong hai ngày 8 và 9-2, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và chúc Tết Công ty TNHH XD TM&SX Nam Thành Ninh Thuận; Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa-Phan Rang; Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố; Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú; Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi và Công ty TNHH Thông Thuận.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Nha Hố.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết Công ty Cổ phần Mía đường Biên Hòa-Phan Rang.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết Công ty TNHH TM&SX Nam Thanh Ninh Thuận.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà các doanh nghiệp đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm ổn định, chăm lo tốt chế độ chính sách cho người lao động… Qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.