Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh: Triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu niên năm 2018

(NTO) Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu niên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu niên được triển khai sâu rộng, nhất là các hoạt động thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp được quan tâm, tạo khí thế sôi nổi trong toàn khối. Trong năm, các cơ sở đoàn đã tổ chức trao 1.560 suất quà cho thiếu nhi; nhận đỡ đầu 79 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt; tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 4.300 lượt người dân; phối hợp tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, bệnh nhân nghèo với 1.692 suất quà; trồng mới hơn 1.000 cây xanh và tình nguyện hiến 406 đơn vị máu...

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.

Với chủ đề “ Năm tuổi trẻ sáng tạo”, năm 2018, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn; tổ chức các hoạt động hiệu quả, sáng tạo các nội dung phong trào thanh niên tình nguyện “chung tay xây dựng nông thôn mới”, “tham gia xây dựng đô thị văn minh”, “bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; tổ chức các hoạt động sáng tạo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp...

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh đã trao Cờ thi đua cho 3 đơn vị xuất sắc 3 năm liền và 2 đơn vị dẫn đầu thi đua; trao Giấy khen cho 14 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu niên năm 2017.