Sở Nội vụ “Rèn đức, luyện tài” trong thực hiện Chỉ thị số 05-ct/tw của Bộ Chính trị

(NTO) Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực về công tác nội vụ.

Toàn cơ quan có 5 phòng và 3 đơn vị trực thuộc, với 57 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đảng bộ Sở Nội vụ là tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có 7 chi bộ, với 39 đảng viên. Trong năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Sở Nội vụ đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả mô hình “Rèn đức, luyện tài”.

Theo đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, mô hình “rèn đức, luyện tài” nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ luật, góp phần xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh. Hằng tuần, vào sáng thứ hai sau nghi thức chào cờ, mỗi ĐV, quần chúng trong cơ quan sẽ kể một câu chuyện về Bác hoặc báo cáo nhiệm vụ chuyên môn. Ở phần nội dung “rèn đức”, trong năm 2017, sau mở đầu của Chi bộ Chi cục Văn thư-Lưu trữ với câu chuyện “Không nóng trong xử lý công việc” và kết thúc bằng mẩu chuyện “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam”, tính tổng cộng đã có 29 lượt người tham gia kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đối với nội dung “luyện tài”, mở đầu là chi bộ Phòng Xây dựng Chính quyền và công tác thanh niên với báo cáo “Công tác dân vận trong xây dựng chính quyền để nâng cao chỉ số PAPI” và kết thúc là Chi bộ Ban Thi đua-Khen thưởng với báo cáo “Công tác thi đua, khen thưởng...”, đến nay đã có 24 lượt công chức, viên chức thực hiện báo cáo công tác chuyên môn của phòng, ban, đơn vị mình.

Cán bộ, công chức Phòng Tổ chức, công chức - viên chức làm việc với tinh thần
trách nhiệm cao.

Nhìn chung, qua 1 năm tổ chức triển khai thực hiện mô hình “rèn đức, luyện tài”, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tạo ra những chuyển biến tích cực về rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ thực thi công vụ của đảng viên, quần chúng. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từng cán bộ, công chức, viên chức đã xác định được chức năng, nhiệm vụ đối với vị trí được giao; biết những mặt mạnh, ưu điểm và tồn tại, hạn chế để từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới đảm bảo chất lượng, hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng tham mưu ở từng vị trí việc làm; nổi bật là có 4 sáng kiến cấp tỉnh/21 sáng kiến toàn tỉnh. Với kết quả trên, Sở Nội vụ được UBND tỉnh tặng cờ Thi đua là đơn vị dẫn đầu Khối tham mưu tổng hợp và tặng nhiều Bằng khen cho tập thể, cá nhân; công nhận 2 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Đảng bộ Sở Nội vụ trở thành TCCSĐ điển hình tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Từ kinh nghiệm trên, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Sở Nội vụ xác định tiếp tục duy trì thực hiện mô hình “rèn đức, luyện tài”. Theo hướng đó, toàn ngành Nội vụ quyết tâm có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt tiêu chí “gương mẫu, trong sáng, tinh thông”, đảm bảo mục tiêu “đột phá trong tư duy, sáng tạo trong cách làm, nhịp nhàng trong phối hợp” nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu về chuyên môn nghiệp vụ.