Triển khai công tác khuyến học năm 2018

(NTO) Ngày 2-2, Hội Khuyến học Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018.

Năm 2017, Hội Khuyến học huyện Ninh Phước đã phát triển được 493 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 25.417 người, đạt tỷ lệ 19,4% dân số toàn huyện. Có trên 10.600 gia đình đăng ký gia đình học tập, 80 dòng họ học tập, 37 cộng đồng học tập thôn, khu phố, 9 trung tâm học tập công đồng và 54 đơn vị học tập. Hội vận động nhân dân, các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp quỹ khuyến học trên 2,2 tỷ đồng; trao tặng 2.157 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, học sinh có thành tích cao trong học tập...

Hội Khuyến học Ninh Phước tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2018.

Trong năm 2018, Hội Khuyến học huyện Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh các phong trào khuyến học, khuyến tài trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đơn vị; tập trung củng cố xây dựng hội, phát triển hội viên mới và các ban Khuyến học trên địa bàn huyện;; phấn đấu phát triển 1.000 hội viên mới; 100% thôn, khu phố có chi hội khuyến học; 85% gia đình được công nhân Gia đình học tâp, 75% dòng họ học tập, 70% trở lên đạt danh hiệu cộng đồng học tập...