Tình xuân

(NTO) Ai đem Xuân đến bên thềm

Để cho Đông thẹn, len thêm ngỡ ngàng

Xuân gieo nhung nhớ ngập tràn

Cho đôi én liệng nhẹ nhàng trao duyên

Ai đem Xuân giấu vào đêm

Cho làn tóc rối sáng đem lược cài

Em đem Xuân giấu bên cầu

Là nơi hò hẹn. Trọn câu thề nguyền

Xuân ơi, Xuân đến bên thềm…

Tình xuân nồng ấm sao đem giấu hoài!