Xuân dậy

(NTO) Xuân nhẹ nhàng mở cửa

Nắng vàng khoe sắc hương

Hoa bừng lên như lửa

Thắp tỏa sáng muôn phương

Một mùa xuân nhớ thương

Cái rét đông thấm đượm

Gởi tình về quê hương

Lộng trời cao én lượn

Cám ơn mùa xuân đến

Thơm lộc vàng ngất ngây

Nghe đất trời trở dậy

Cuộn sóng đời dâng lên…