Bác Ái: Vững tin vào xuân mới

(NTO) Về Bác Ái trong những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018, chạy trên những con đường thảm nhựa, bê tông vững chắc uốn lượn dọc theo 2 triền núi, cây rừng đâm chồi, nảy lộc, xanh tươi, chen lẫn những ngôi nhà ngói mới đỏ au. Hai bên đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc phấp phới bay, băng-rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân được treo ở những nơi trang trọng như trụ sở UBND xã, trường học, nhà văn hóa, trụ sở các thôn, xóm... Không khí xuân tràn ngập khắp nơi nơi.

Năm 2017 khép lại, tiếp tục ghi đậm dấu ấn về ý chí vượt khó, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong huyện; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc đầy trách nhiệm trước Nhân dân của cả hệ thống chính trị đã tạo nên những kết quả rất quan trọng. Kinh tế-xã hội Bác Ái tiếp tục ổn định và phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật, sản xuất nông nghiệp đang có những đổi thay mạnh mẽ từ trong suy nghĩ đến cách làm mang lại hiệu quả thiết thực. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với tổ chức lại sản xuất, cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; diện tích và sản lượng đạt và vượt cao nhất từ khi tách huyện đến nay. Toàn huyện gieo trồng được 11.554 ha/11.500 ha, đạt 100,3%; tổng sản lượng lương thực 14.211 tấn/14.000 tấn, đạt 102%, đáp ứng nhu cầu lương thực của người dân. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng 449,6 ha, vượt 15% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Việc từng bước chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng một số loại cây có giá trị hàng hóa cao như bắp lai, đậu xanh, mía, mỳ, bưởi… hoặc chuyển sang trồng cỏ để phát triển chăn nuôi gia súc đạt nhiều kết quả. Trên địa bàn huyện cũng đã hình thành các khu sản xuất nông nghiệp tập trung như cánh đồng lớn, các trang trại chăn nuôi tổng hợp… tạo bước đột phá cho phát triển ngành Nông nghiệp, mở ra những hướng đi mới của đồng bào Bác Ái cho hiệu quả năng suất, lợi nhuận cao.

Nông dân Phước Bình trồng cây ăn quả, mang lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: V.Thanh

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ ổn định và có bước tăng trưởng khá; hàng hóa lưu thông trên địa bàn phong phú, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của nhân dân. Các hoạt động buôn bán tại chợ trung tâm huyện và chợ phiên Phước Tiến, Phước Thắng và Phước Bình… ngày càng phong phú, đa dạng chủng loại hàng hóa và hình thức buôn bán; nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng hóa của nhân dân tăng so với các năm trước. Hoạt động quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn được triển khai thực hiện đúng quy định, cơ bản hoàn thành việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư tỉnh giao. Thu ngân sách trên địa bàn huyệt đạt 100% kế hoạch giao. Hoạt động tín dụng cơ bản đã đáp ứng nhu cầu vốn phát triển kinh tế và nhu cầu phục vụ đời sống ở địa phương. Tổng doanh số cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 178 tỷ đồng, doanh số thu nợ 137 tỷ đồng, dư nợ cho vay 332 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu trong giới hạn cho phép.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhất là việc xây dựng cơ chế nhằm huy động nguồn lực để bê tông hóa đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương. Năm 2017, huyện đã đầu tư xây dựng mới 17 tuyến đường giao thông liên thôn, giao thông nội đồng ở 9 xã; điện lưới quốc gia cũng đã về thắp sáng hầu hết các làng, thôn xóm, làm thay đổi rõ nét bộ mặt của các xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Bác Ái. Qua rà soát, đánh giá, đến nay huyện có 6 xã đạt từ 6-8 tiêu chí, 2 xã đạt 8 tiêu chí, 3 xã đạt từ 9-12 tiêu chí.

Song song, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2017, cả 8/8 chỉ tiêu về xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,76%, vượt 0,76% so với kế hoạch. Công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng cao, người dân Bác Ái hôm nay đã tiến gần hơn với cuộc sống văn minh, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa từng bước được quan tâm, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần dần được loại bỏ. Bà con nhân dân sống đoàn kết, tận tình giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, đón xuân vui tươi, an toàn trong niềm hân hoan, phấn khởi. Cùng với đó, quyết tâm không để hộ nghèo không có Tết, huyện Bác Ái đã chỉ đạo rà soát, huy động các nguồn lực để hỗ trợ đồng bào vui Xuân, đón Tết. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa-văn nghệ cho Nhân dân đón năm mới tươi vui, an toàn, tiết kiệm. Nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã chủ động đi thăm, tặng quà, hỗ trợ người dân trong dịp Tết. Với cách làm trên, tết này tất cả hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội... trên địa bàn huyện đảm bảo đều có Tết.

Đón Xuân mới Mậu Tuất, Đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện Bác Ái quyết tâm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 đề ra: Tổng giá trị sản xuất toàn huyện 1.089,4 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2017; diện tích gieo trồng 11.000 ha; tổng đàn gia súc 64.500 con; thu ngân sách trên địa bàn 6,5 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%...

Đồng chí Mẫu Thái Phương, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái
Đồng chí Mẫu Thái Phương, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái: Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Bác Ái tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên và trình độ sản xuất của nhân dân trên địa bàn; gắn xây dựng nông thôn với giảm nghèo bền vững; cơ cấu lại ngành Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái; gắn phát triển nông nghiệp với dịch vụ, thương mại-du lịch; phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân và chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, là việc làm tự giác của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đặc biệt, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, để mỗi người dân có ý thức vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.