Thư chúc mừng năm mới của đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

(NTO) Nhân dịp năm mới - Xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, phóng viên, viên chức và bạn đọc Báo Ninh Thuận lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc năm mới, khí thế mới, vị thế mới, thành công mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh

Năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh, cũng là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong niềm hân hoan, phấn khởi. Toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi cơ bản và toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả của năm 2017 và những thành tựu của 25 năm tái lập tỉnh là vô cùng to lớn, góp phần nâng cao vị thế, đồng thời tạo tiền đề vững chắc để tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Trong thành tích chung đó, có sự cống hiến, đóng góp tích cực, hiệu quả của đội ngũ những người làm báo năng động, có trách nhiệm và của đông đảo bạn đọc tâm huyết với quê hương Ninh Thuận.

Bước sang năm 2018, là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực, trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước và những khó khăn, thách thức của tỉnh; đòi hỏi sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và của các đơn vị sự nghiệp công lập, cùng với việc tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa-xã hội lớn của đất nước và của tỉnh. Tôi mong rằng, Báo Ninh Thuận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn tin cậy của nhân dân trong tỉnh.

Chúc Báo Ninh Thuận và cộng tác viên, bạn đọc của Báo một năm mới với nhiều thắng lợi mới!

Thân ái,