Bộ Giáo dục - Đào tạo:

Thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn các Sở GD-ĐT thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là tăng cường tuyên truyền phổ biến trong các cơ sở giáo dục mầm non và cộng đồng về mục đích, ý nghĩa, nội dung Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng năm học.

Theo đó, các địa phương sẽ thực hiện điểm việc áp dụng Bộ chuẩn trước khi triển khai diện rộng, bảo đảm đến năm học 2013 - 2014 sẽ áp dụng tại tất cả cơ sở giáo dục mầm non. Việc tập huấn sử dụng Bộ chuẩn sẽ được Bộ GD-ĐT tổ chức vào đầu năm 2011 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường. Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi được Bộ GD-ĐT ban hành ngày 22-7-2010 với 29 tiêu chuẩn gồm 125 chỉ số ở 4 lĩnh vực: nhận thức; tình cảm và quan hệ xã hội; ngôn ngữ và giao tiếp; nhận thức và sẵn sàng với việc học nhằm mục tiêu hỗ trợ đẻ trẻ phát triển tối đa nhận thức, khả năng.

(Theo HNMO)