Ngọn gió quê hương

(NTO) Mùa xuân

bên cội hoa vàng

Gửi vào trong đó

muôn ngàn nhớ thương.

Nếu như…

có lỡ lạc đường

Tìm theo ngọn gió

quê hương mà về.