Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận: Triển khai dịch vụ công trực tuyến

(NTO) Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ; Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận (KBNN) sẽ triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua trang thông tin dịch vụ công của KBNN từ 1-2-2018 cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch tại KBNN tỉnh; kho bạc huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. Các dịch vụ công trực tuyến KBNN cung cấp gồm: Thông báo tham gia hệ thống dịch vụ công trực tuyến; đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản tại KBNN và thay đổi mẫu dấu chữ ký; kê khai và giao nhận hồ sơ kiểm soát chi; đăng ký rút tiền mặt với KBNN.

Các lợi ích khi tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN: Khi giao dịch với KBNN, các đơn vị có thể thực hiện kê khai và tải hồ sơ pháp lý, hồ sơ đăng ký mở và sử dụng tài khoản định dạng .pdf và lập chứng từ thanh toán, bảng kê thanh toán, đăng ký rút tiền mặt theo mẫu trên dịch vụ công, ký số gửi KBNN mà không phải đến KBNN để gửi hồ sơ như hiện nay (trừ hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư). Đồng thời trên dịch vụ công cung cấp các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán thông qua các trạng thái như: “KBNN từ chối hoặc tiếp nhận hồ sơ”; “KBNN đang xử lý hồ sơ”; “KBNN đã thanh toán hoặc từ chối thanh toán”... Theo đó đã góp phần tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của KBNN và các đơn vị chủ động biết được tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ thanh toán của đơn vị mình. Điều kiện tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN: Có máy tính và kết nối với mạng Internet, có máy scan, có địa chỉ thư điện tử liên lạc với KBNN để nhận thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ công và một số thông báo khác của KBNN trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến; có chứng thư số đang còn hiệu lực do một trong số các tổ chức sau cung cấp: Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị hoặc Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Việc giao dịch điện tử đối với dịch vụ công của KBNN phải tuân thủ nguyên tắc rõ ràng, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, lợi ích nhà nước, lợi ích cộng đồng, phù hợp với Luật Giao dịch điện tử; đồng thời, đảm bảo các yêu cầu về quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật trong giao dịch điện tử do Bộ Tài chính, KBNN quy định. KBNN Ninh Thuận đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, Ban quản lý dự án, chủ đầu tư... tham gia đăng ký dịch vụ công điện tử KBNN.