Hỗ trợ 3.000 USD cho Hợp tác xã Ngư nghiệp Vĩnh Hy

(NTO) Ngày 16-1, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức trao số tiền 3.000 USD do Liên đoàn Quốc gia HTX Nghề cá Hàn Quốc hỗ trợ cho HTX ngư nghiệp Vĩnh Hy thuộc xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra. Được biết, sau cơn bão số 12, hệ thống lưới đăng, giàn mành rút và các thiết bị phao, dây giềng của HTX đã bị cuốn trôi và hư hỏng hoàn toàn. Qua sự hỗ trợ trên đã góp phần GIÚP HTX Ngư nghiệp Vĩnh Hy khắc phục một phần thiệt hại, sớm ổn định sản xuất.

Đồng chí Đỗ Văn Minh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao tiền hỗ trợ cho HTX ngư nghiệp Vĩnh Hy.