Xuân Hải: Xuống giống 100 ha lúa đông-xuân theo mô hình cánh đồng lớn

(NTO) Ngày 10-1, 130 hộ nông dân thôn Phước Nhơn 2, xã Xuân Hải (Ninh Hải) đồng loạt xuống giống trên diện tích 100 ha lúa vụ đông–xuân 2017-2018 theo mô hình cánh đồng lớn (CĐL). Đây là thôn đầu tiên của huyện Ninh Hải thực hiện thí điểm sản xuất lúa theo mô hình CĐL.

Nông dân Phước Nhơn 2 sử dụng máy sạ hàng bán tự động xuống giống trên cánh đồng lớn.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Xuân là đơn vị chịu trách nhiệm liên kết cung cấp vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Trong đợt này, nông dân đồng loạt sử dụng giống xác nhận TH41. Có 2 ha sử dụng máy sạ lúa theo hàng bán tự động, số còn lại thực hiện phương pháp gieo sạ truyền thống. Nông dân tham gia sản xuất theo mô hình CĐL được tỉnh hỗ trợ 30% chi phí giống và thuốc bảo vệ thực vật theo Quyết định 65/2017/QĐ- UBND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện sản xuất theo mô hình CĐL, nông dân phải thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt từ khâu làm đất, gieo sạ, điều tiết nước, phòng trừ sâu bệnh và chế độ chăm sóc. Ông Dương Văn Long, thôn Phước Nhơn 2 cho biết: Theo dõi việc thực hiện mô hình CĐL ở Ninh Phước trong thời gian qua, nhận thấy đây là mô hình thật sự mang lại hiệu quả về nhiều mặt nên khi nghe chính quyền địa phương đề cập thí điểm sản xuất CĐL, gia đình tôi hết sức đồng tình, ủng hộ.

Đồng chí Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hải cho biết: Trong thời gian tới, xã Xuân Hải sẽ tích cực hỗ trợ nông dân trong sản xuất và tổ chức Hội nghị đầu bờ để đánh giá hiệu quả thực hiện mô hình CĐL, từ đó tổ chức đưa ra phương án sản xuất cho các vụ mùa sau.