Cán bộ khuyến nông bám sát cơ sở, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

(NTO) Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông tỉnh nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoạt động của cán bộ kỹ thuật thuộc đơn vị bám sát cơ sở, hỗ trợ nông dân thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển bền vững.

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân xã Xuân Hải (Ninh Hải) sử dụng túi chuyên dùng bao chùm nho phòng ngừa sâu bệnh.

Năm qua, ngành Nông nghiệp hướng trọng tâm vào thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11-11-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Nhằm góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Trung tâm tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao khoa học-kỹ thuật vào sản xuất. Trong năm, đơn vị mở 119 lớp tập huấn hướng dẫn nông dân canh tác các loại cây trồng đặc thù có giá trị kinh tế cao, với 3.727 lượt người tham dự, tăng gấp 2 lần so với năm 2016. Hình thức tổ chức tập huấn có sự đổi mới, chú trọng tăng thời suất thực hành trên đồng ruộng.

Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ ngay từ đầu năm, Trung tâm triển khai có kết quả nhiều mô hình trình diễn, được nông dân ở các địa phương nhân rộng. Cụ thể, đã thực hiện 18 mô hình về cây trồng, vật nuôi tại 37 điểm trên địa bàn 27 xã, thị trấn, với 198 hộ tham gia, đạt 450% kế hoạch. Các mô hình được bố trí ở nhiều vùng đất (đất lúa, đất cát, đất gò đồi thiếu nước), chú trọng áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, đáp ứng mục tiêu của công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó có một số mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao như: Tưới tiết kiệm nước cho cây nho, mãng cầu, bưởi da xanh, cỏ chăn nuôi...

Sát cánh cùng nông dân thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu (Ninh Phước) trong triển khai mô hình thí điểm cánh đồng lớn sản xuất lúa giống ở vụ hè-thu 2017, Trung tâm bố trí cán bộ kỹ thuật xuống đồng hướng dẫn nông dân kỹ thuật canh tác theo quy trình “1 phải, 5 giảm”, hỗ trợ Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hiếu Lễ trang bị 2 máy sạ lúa phun phân; thành lập đoàn tham quan thực tế, học tập mô hình cánh đồng lớn tại tỉnh Đồng Tháp. Không dừng lại đó, năm 2017, cường độ hoạt động của Trung tâm tăng, thể hiện ở chỗ cán bộ khuyến nông tích cực về các xã vùng sâu, vùng xa giúp nông dân với tinh thần trách nhiệm cao. Bằng phương châm “Cầm tay chỉ việc”, cán bộ khuyến nông đã hướng dẫn nông dân vùng cao xã Ma Nới (Ninh Sơn) thực hiện hiệu quả mô hình “3 giảm, 3 tăng”, có tác dụng làm chuyển biến nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc từ bỏ tập quán sản xuất lạc hậu, nhanh chóng tiếp cận các tiến bộ khoa học-kỹ thuật áp dụng vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm đã làm tốt công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chuyển đổi cây trồng đảm bảo có hiệu quả. Từ sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm, các huyện đã rà soát, xác định quy mô, địa điểm và cây trồng phù hợp để chuyển đổi gần 1.500 ha đất sản xuất kém hiệu quả sang canh tác các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Năm cũ đi qua với những khó khăn, thách thức, nhưng Trung tâm đã vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bước sang năm mới 2018, Trung tâm tập trung thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020, theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với những phần việc trọng tâm, đúng chức năng của đơn vị mình, như: Phối hợp thực hiện chuyển đổi cây trồng đạt chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao; hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất thông qua việc tiếp cận với các hoạt động khuyến nông. Đồng chí Nguyễn Tin, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, cho biết: Đơn vị đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả là tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Mở rộng thông tin giới thiệu mô hình hay, cách làm sáng tạo để đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Về xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp, chú trọng ưu tiên triển khai các mô hình cây, con chủ lực, đặc thù của tỉnh thích ứng với biến đổi khí hậu.