Hội Luật gia tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2018

(NTO) Ngày 12-1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018.

Trong năm 2017, Hội Luật gia các cấp đã thực hiện hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền phổ biến pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia các hoạt động phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Luật gia Phạm Văn A, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh trao Bằng khen
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Hội.

Năm 2018, Hội Luật gia tỉnh tích cực tham gia góp ý các văn bản pháp luật và tham gia thực hiện tốt công tác phản biện xã hội theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở. Tham mưu thực hiện việc quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 2443/QĐ- UBND, ngày 25-12-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Đề án Đề cao trách nhiệm, hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; phát triển 20-30 hội viên mới, thành lập mới 3-5 Chi hội Luật gia ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo của Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư và 4 năm thực hiện Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ về công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Đồng thời phát động phong trào thi đua và đăng ký thực hiện năm 2018 với phương châm hướng về cơ sở, mở rộng cơ chế tham gia, tạo đà phát triển. Các cấp Hội chủ động xây dựng phong trào thi đua với tinh thần đoàn kết-dân chủ-sáng tạo-hiệu quả, bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung 2 luật gia vào Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân và Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 3 cá nhân thuộc Hội Luật gia tỉnh đã có thành tích xuất sắc công tác Hội trong 2 năm 2016 và 2017.